Lectio Divina

Kattendijke is in de 12e eeuw ontstaan dankzij monniken die het gebied indijkten. Deze monniken waren afkomstig uit de abdij Ter Doest in België. Zo herinnert de ‘Monnikendijk’ ons aan deze periode. De Cisterciënzer monniken hadden hier hun uithof (kloosterboerderij), die bekend stond onder de naam ‘Monsterhoek’. Er is dus ‘monnikenwerk’ verricht in Kattendijke!
Een essentieel onderdeel uit het monastieke leven van monniken was én is de lectio divina. Lectio divina is een biddende, luisterende manier van Bijbellezen waarbij je een korte Bijbeltekst op je in laat werken in een sfeer van stilte en aanwezigheid. Het doel ervan is: dat je tot rust komt bij de Heer, Gods aanwezigheid proeft, en vrede ervaart in je hoofd en in je hart.

Deze manier van Bijbellezen willen we beoefenen in Kattendijke.
Een uur van stilte en rust in de kerk, waarbij het woord van de Heer centraal staat.
Aanmelden via het mailadres op de uitnodiging.

Luister live

Luister via Kerkomroep live naar een uitzending van de Hervormde Kerk in Kattendijke, of luister een dienst terug.