Over ons

Wie zijn wij?

De Hervormde Gemeente van Kattendijke staat in de protestants-christelijke traditie  van de protestantse kerk van Nederland. Wij kiezen om bewust trouw te blijven aan de eeuwenoude geloofstraditie en geloven dat:

  •  Jezus Christus Gods zoon is, door wie verzoening mogelijk is;
  • De bijbel onze bron is en tevens Gods gezaghebbend woord.

Hoe  werken wij?

De Hervormde Gemeente van Kattendijke is een zelfstandige gemeente met een eigen kerkenraad. De gemeente heeft een combinatieovereenkomst met de dorpskerk van Wemeldinge. We hebben een gezamenlijke predikant en per jaar vieren we gezamenlijk biddag, hemelvaart, het startweekend en dankdag. Twee gezamenlijke diensten vinden plaats in het kerkgebouw van Wemeldinge en twee diensten in Kattendijke.

De kerkenraad.

De Hervormde Gemeente te Kattendijke werkt samen met de Protestantse Gemeente te Wemeldinge.

Predikant

Ds. D.H.J. Steenks
Kerkweg 11
4424 NJ Wemeldinge
0113-308297

Scriba

Mevr. A. van Kooten – van de Velde
Deltastraat 20
4474AK Kattendijke              06-10588145

Voorzitter College Kerkrentmeesters

Mevr. A. van Kooten – van de Velde
Deltastraat 20
4474AK Kattendijke

Kerkrentmeester

Mevr. W.C. Capel – Traas
0113-214804

Ouderling

Mw. J. Kaashoek
0113 574 120

Diaken

Dhr. J.A. Wattel
0113-215803

Organist

Dhr. L. Marijs                               telemarijs@zeelandnet.nl

Koster

Mevr. H. Wattel
0113-215803

 

Privacy

Ook de kerk van Kattendijke valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Zie verder de privacyverklaring.